رنگ آميزي ساختماني كارا

ارائه انواع رنگ آمیزی تزئيني و فانتزي و طرحهاي برجسته در مشهد

 رنگ آميزي سقف با رنگ پلاستيك

در رنگ آميزي سقف با رنگ پلاستيك ابتدا سقف را ليسه كشي كرده، سپس يك دست روغن الف (كه اين روغن باعث استقامت گج زير كار مي شود) به صورت يك پارچه زده مي شود كه سطح مورد نظر آماده براي بتونه كاري مي شود. در اين مرحله دو دست بتونه روغني يك پارچه بر روي سقف كشيده مي شود كه اول يك دست از راست به چب و دست دوم با ۹۰ درجه اختلاف نسبت به دست اول كشيده مي شود، كه با اين عمل موجهاي گج گرفته مي شود. پس از خشك شدن سقف به صورت كامل سمباده زده مي شود تا آماده براي انجام مرحله آستر كشي شده و يك دست رنگ آستر زده مي شود. در مرحله بعد سقف بوسيله بتونه لكه گيري مي شود و دوباره يك دست آستر مي شود و در نهايت سه دست رنگ رويه توسط غلطك اجرا مي شود تا كاملا سقف رويه شده و كار اتمام مي پزيرد.

رنگ آميزي ديوار با رنگ روغني

در اين نوع رنگ آميزي ابتدا بدنه را ليسه كشي كرده تا كاملا صاف شود سپس يك دست روغن زير كار (منظور همان روغن الف است) زده بعد از آن دو دست بتونه روغتي به صورت يكپارچه كشيده مي شود، كه دست اول به صورت بالا به پايين و دست دوم به صورت راست به چپ كشيده مي شود تا موجهاي گج گرفته شود. پس از خشك شدن تمام سطوح را سمباده زده تا صاف شود، در مرحله بعدي يك دست رنگ آستر نموده و به وسيله بتونه لكه گيري ميكنيم، بعد از خشك شدن دوباره سمباده زده و يك دست ديگر رنگ آستر زده مي شود، پس از آن دومين لكه گيري را انجام داده و دوباره سمباده زده ميشود تا سطوح آماده برا ي رويه كشي نهايي مي شود كه براي رويه كشي يك دست رنگ رويه توسط قلم زده و در نهايت دوست رنگ رويه به وسيله غلطك زده مي شود و كار به پايان مي پزيرد. 

رنگ آميزي ديوار با رنگ پايه آب

نحوه اجراء رنگهاي پايه آب به صورن رنگهاي روغني مي باشد كه در پاراگراف فوق ذكر شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:0  توسط سيد داود جبرئيلي  |